sobota, 14 maja 2016

Co to jest savoir-vivre?

Kolega znów spóźnił się na spotkanie? Małżonek zapomniał o rocznicy ślubu? Zostałeś obsłużony przez opryskliwego kelnera? Kontrahent spóźnia się z dostawą? Sam widzisz, że dobre obyczaje to nie oderwane od rzeczywistości zwykłych ludzi rozważania na temat wyrafinowanej etykiety, lecz proste i przejrzyste zasady, które od zaraz będziesz mógł zastosować w swoim życiu prywatnym oraz zawodowym, a które znacząco wpłyną na jego jakość.

Co to jest savoir-vivre?

Savoir-vivre [wym. sawuar wiwr] znaczy po francusku "znajomość życia". Pierwotnie chodziło o znajomość zasad właściwego zachowania się w towarzystwie. Słowo to stało się z czasem synonimem dobrych obyczajów, ogłady, nienagannych manier, znajomości form i reguł towarzyskich. W tradycyjnym rozumieniu savoir-vivre ogranicza się do takich dziedzin życia, jak np.: sztuka nakrywania i podawania do stołu, umiejętność właściwego doboru stroju do różnych sytuacji, umiejętność zachowania się na przyjęciach, bankietach, spotkaniach formalnych i nieformalnych. Dzisiaj, kiedy savoir-vivre przestał być domeną "wyższych sfer", a dobre maniery stały się wyznacznikiem kultury osobistej każdego człowieka, definicja savoir-vivre'u musiała ulec rozszerzeniu.

Jak? Otóż savoir-vivre należy dzisiaj rozumieć jako umiejętność radzenia sobie we wszystkich sytuacjach życia osobistego oraz zawodowego, których elementem jest kontakt z drugim człowiekiem. Tak więc już nie tylko sposób nakrywania do stołu czy umiejętność odnalezienia się na wykwintnym bankiecie, ale również, a może przede wszystkim umiejętność budowania więzi z innymi, rozwiązywania konfliktów czy konstruktywnej krytyki, która nie jest poniżająca dla osoby krytykowanej. Zasady savoir-vivre'u mogą dotyczyć tak różnych dziedzin życia jak na przykład:

- Codzienna komunikacja międzyludzka: powitania, pożegnania, podawanie ręki itp.
- Komunikacja na odległość: rozmowa telefoniczna, korespondencja, serwisy społecznościowe, netykieta.
- Przy stole: nakrywanie do stołu, podawanie potraw, układanie kardy dań na różne okazje, posługiwanie się sztućcami, naczyniami, picie alkoholu.
- Przyjęcia i uroczystości: zachowanie się w czasie przyjęć, bankietów, uroczystości prywatnych i państwowych, ślubów, wesel, pogrzebów.
- Więzi rodzinne: relacje między rodzicami a dziećmi, relacje małżeńskie, podtrzymywanie więzi z dalszą rodziną.
- Więzi przyjacielskie i dobre współżycie sąsiedzkie: asertywność w kontaktach z przyjaciółmi, pożyczanie pieniędzy, przysługi międzysąsiedzkie.
- Zasady właściwego ubioru (zwane dress code): dobór właściwego ubioru na różne okazje.
- Dialog międzykulturowy: wizyty w państwach o odmiennej kulturze, traktowanie cudzoziemców we własnym kraju.
- Savoir-vivre w biznesie: negocjacje, kształtowanie wizerunku firmy, zawieranie umów.

Jak widać savoir-vivre stał się dość obszerną dziedziną wiedzy, a na jego temat są wydawane książki i organizowane szkolenia. Znajomość zasad właściwego zachowywania się w różnych sytuacjach  przesądza o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Dobre maniery wpływają na jakość tworzonych przez nas więzi międzyludzkich, również tych rodzinnych. Wreszcie umiejętne stosowanie zasad savoir-vivre'u może pomóc nam w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

To od Ciebie zależy, jak będziesz odbierany przez otoczenie: czy będziesz postrzegany jako osoba wiarygodna, wzbudzająca szacunek, profesjonalna, czy tez ktoś niepoważny, na kim nigdy nie można polegać. To od ludzi tworzących dane środowisko, np. w domu, w pracy czy w sąsiedztwie, zależy jaka atmosfera będzie panowała w stosunkach międzyludzkich.

Mam nadzieję, że prowadzony przeze mnie blog przyczyni się do pogłębienia Twojej wiedzy na temat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz