czwartek, 14 lipca 2016

"W każdym bądź razie"

Kultura języka:
Nie mówimy: "W każdym bądź razie".
Dopuszczalne są jedynie zwroty: "w każdym razie" oraz "bądź co bądź."
Błędne wyrażenie "w każdym bądź razie" powstało ze skrzyżowania dwóch poprawnych. Jest ono jednak jednoznacznie odrzucane przez językoznawców oraz słowniki poprawnej polszczyzny jako błędy językowe, nawet w mowie potocznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz